Snipperhout BV | info@snipperhout.nl
goedkope en duurzame warmte uit hout

 

 

Besparend

Zoals u weet zijn de energieprijzen de laatste jaren behoorlijk gestegen en die trend zal zich zeker voortzetten. Het aanwenden van hernieuwbare grondstoffen om op een duurzame wijze energie en warmte te produceren is de laatste tijd een hot item. Er is een werkovereenkomst gesloten met een (landelijke) keten van installatiebedrijven: UNICA-installatietechniek. Deze samenwerking levert meer op dan de som van beide delen. Een doorsnee installatiebedrijf levert tenslotte ook geen warmte maar wel de techniek daarvoor. Door samen duurzame concepten uit te werken, te leveren en te verfijnen profiteren onze klanten van een win–win situatie. 

 

Goedkoop

Hoe meer warmte uit een houtgestookte installatie kan worden geproduceerd des te rendabeler is ons produkt. In de moderne installatietechniek gaat het niet meer alleen om de techniek, maar vaak ook om het resultaat: duurzame en milieutechnisch verantwoorde warmte tegen een concurrerende prijs. Dat laatste is gegarandeerd omdat Snipperhout BV voor 80% van het (kleinverbruikers) gastarief warmte uit houtsnippers aanbiedt. Als klant betaalt u slechts voor de door ons geleverde warmte.

Door het koppelen van warmteverbruikers met een vergelijkbare vermogensbehoefte in zomer en winter  kan de terugverdientijd van de installlatie worden gehalveerd. Vooralsnog zijn hiervoor voldoende regionale mogelijkheden: bijvoorbeeld de combinatie openluchtzwembaden van april tot september met scholen van september tot april. 

De door Snipperhout BV geleverde verwarmingsinstallatie is ultra modern en voldoet aan de strenge eisen die gesteld worden op het gebied van veiligheid en milieu. Doordat de installatie volledig computergestuurd werkt kunt u als particulier of bedrijf geheel zorgeloos genieten van brandschone warmte. Op jaarbasis bespaart u afhankelijk van de warmtevraag een bedrag variërend van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Kort gezegd: "hoe groter de warmtevraag, hoe hoger de kostenbesparing".