Snipperhout BV | info@snipperhout.nl
goedkope en duurzame warmte uit hout

 

Houtgestookte verwarmingsinstallaties

Het concept van Snipperhout BV gaat uit van mobiele installaties die parallel aan de bestaande (gasgestookte) installatie worden aangesloten op het moment dat deze daadwerkelijk warmte moeten leveren. Alle door Snipperhout BV geleverde installaties zijn volledig getest op rendement, emissies en brandveiligheid. Al naar gelang de warmtevraag leveren de kachels automatisch het gevraagde vermogen. Aan de hand van verschillende voelers, sensoren en een lambdasonde meet de installatie exact de temperaturen en de restzuurstof. De kachels schakelen in en uit op het moment dat het nodig is.  

 

De hoeveelheid houtsnippers dat nodig is om het water op een constante temperatuur te houden wordt door een schroefsysteem automatisch naar de verbrandingskamer van de kachel getransporteerd. Eventuele grote stukken hout worden verkleind voordat ze in de verbrandingskamer komen. 

 

De kachels werken veelal met een buffervoorraad. Is het buffervat kouder dan de berekende warmtevraag, dan zal de installatie het volle vermogen leveren. Is het buffervat warm genoeg dan zullen de primaire en secondaire luchtschuiven minder lucht toevoeren en zal de rookgasventilator langzamer draaien. Wanneer er daarna meer warmte gevraagd wordt zal de ketel weer meer vermogen gaan leveren. Hierdoor kan men aanzienlijk langer met een houtvulling toe. Deze buffer zorgt er bovendien voor dat, mocht de kachel onverhoopt uitvallen, er gedurende een bepaalde periode gegarandeerd warmte beschikbaar is.

 

De hoeveelheid as die overblijft na verbranding van de houtsnippers is minimaal. Ook is er nagenoeg geen geur of rookontwikkeling waar te nemen. De ervaring leert dat er op drukbezochte locaties waar de installatie al een aantal maanden op vol vermogen draait, zoals een openluchtzwembad, er geen enkele klacht is geuit over vermeende geur danwel rookontwikkeling. Genoemde locatie wordt op een goede dag door ongeveer duizend mensen bezocht.

 

houtgestookte verwarmingsinstallatie