Snipperhout BV | info@snipperhout.nl
goedkope en duurzame warmte uit hout

 

Kwaliteit houtsnippers

De mogelijke afzet en bestemming heeft alles te maken met de marktwaarde; in Nederland is de marktprijs voor houtige biomassa momenteel ca. € 25 per ton vers gewicht inclusief het transport naar de afnemer. De transportkosten maken een substantieel deel uit van de mogelijke opbrengst, bij grotere afstanden daalt de opbrengst tot ca. € 8 per ton vers gewicht (afgehaald). Goede kwaliteit houtsnippers zijn niet verontreinigde snippers die veel hout en weinig schors bevatten en over een goede deeltjesgrootte beschikken. Genoemde houtsnippers zijn geschikt voor de houtverwerkende industrie en leveren ca. € 46 per ton droge stof op. 


Genoemde prijzen zijn uiteraard afhankelijk van ontwikkelingen in de (hout)markt.