Snipperhout BV | info@snipperhout.nl
goedkope en duurzame warmte uit hout

 

Milieu

De laatste tijd staan milieuvraagstukken hoog op de agenda, zo ook in Drenthe.

Noord Nederland wil zich profileren als Energie Delta. Er zijn in deze regio talloze ambitieuze projecten te noemen die duurzaamheid een warm hart toedragen. 

 

Het veranderende klimaat heeft negatieve gevolgen voor het milieu en daarmee voor onszelf en onze leefomgeving. Naast particulieren hebben veel ondernemers  beroepsmatig te maken met deze klimaats- verandering. Door de stijgende olieprijs en de strengere regelgeving op het gebied van duurzaam ondernemen zijn de transport- en productiekosten fors gestegen. Innovatie in technologie en bedrijfsvoering is essentieel als het om milieu- bewust denken gaat. Het door ons ontwikkelde concept is hier een goed voorbeeld van.Maatschappelijk verantwoord

Door het toepassen van biomassa en resthout uit de omgeving neemt de energie-efficiëntie toe, in een optimaal netwerk zijn de transportkosten lager en het schone resthout wordt duurzaam benut om warmte te produceren voor afnemers in de omgeving. Deze ontwikkeling heeft niet alleen voor ons als bedrijf gunstige gevolgen maar ook voor u als afnemer van duurzame warmte en voor de regio in het algemeen. Door samen te werken met andere partijen kunnen wij duurzame producten en diensten in de regio aanbieden van een hoog niveau en met een groot draagvlak.

Door nieuwe concepten te bedenken en bijbehorende technische aspecten te optimaliseren kunnen wij ons onderscheiden in de markt en beter concurreren met bedrijven buiten onze regio. Door resthout in de regio als biomassa tot waarde te brengen ontstaat een duurzame maatschappelijke meerwaarde, regionale werkgelegenheid en milieubewustzijn.