Snipperhout BV | info@snipperhout.nl
goedkope en duurzame warmte uit hout

   

Lagere kosten

Door als eerste bedrijf in Nederland deze mobiele houtgestookte installaties regionaal weg te zetten zijn de transportafstanden kort en is het mogelijk de kosten laag te houden. De mobiliteit van de installatie maakt het mogelijk om warmteverbruikers met een vergelijkbare vermogensbehoefte in zomer en winter te koppelen waardoor de kosten eveens laag gehouden worden. Wij leveren warmte voor een tarief dat ca. 20 % lager is dan warmte uit gasgestookte installaties. Hierdoor is het voor zowel particulieren als bedrijven met een hoge warmtebehoefte aantrekkelijk om over te stappen op een houtgestookte verwarmingsinstallatie van Snipperhout BV. Door het verstrekken van subsudie worden duurzame projecten gestimuleerd waardoor het voor u nog aantrekkelijker is om over te stappen op duurzame warmte uit hout.Wij bezorgen u rendement...

Het concept is door ons ontwikkeld om zelf resthout als duurzame warmte in de regio te vermarkten. Wij hebben thans de beschikking over ca. 10.000 ton houtsnippers per jaar, genoeg voor een besparing van tenminste 1,5 miljoen m³ gas!

Naast grote hoeveelheden houtsnippers beschikken wij over mobiele houtgestookte verwarmingsinstallaties. Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat betaalt u slechts voor de geleverde warmte.

Gezien het grote verschil in marktprijs en energiewaarde van de houtsnippers heeft Quercus met de oprichting van Snipperhout BV een concept ontwikkeld om zelf op turn-key basis in de regio warmte te gaan leveren en daarmee de rentabiliteit van de regionale bedrijfsvoering te verbeteren. 

 

Zorgeloos genieten van goedkope en duurzame warmte

Onze doelstelling is erop gericht om houtsnippers die vrijkomen uit de omgeving zoveel mogelijk ter plaatse te benutten voor het op een duurzame wijze produceren van warmte. Hierdoor ontstaat een lokale markt voor houtsnippers met betere prijzen. De duurzame warmte wordt geleverd door een ultra moderne milieuvriendelijke houtverbrandingsinstallatie met een zeer hoog rendement. Participeren in Snipperhout BV biedt u de mogelijkheid om op duurzame wijze warmte te winnen en werkt tegelijkertijd kostenbesparend. U betaalt slechts 80 % van de huidige kosten voor de door ons geleverde warmte. In vergelijking met conventionele fossiele brandstoffen produceren houtsnippers tijdens de verbranding veel minder schadelijke stoffen. Onze ambitie is om op termijn zoveel mogelijk schoon resthout uit de regio terug te leveren in de vorm van duurzame warmte. Door te kiezen voor duurzaamheid bespaart u op uw energiekosten en draagt u tegelijkertijd bij aan een schonere leefomgeving.