Snipperhout BV | info@snipperhout.nl
goedkope en duurzame warmte uit hout

 

 

Tijdelijk bos

Sinds mensenheugenis leveren bossen een overvloed aan de oudste en meest natuurlijke brandstof die er in de natuur te vinden is. Door het aanplanten en onderhouden van bos blijft de natuur- en recreatiefunctie van bosgebieden behouden. Daarnaast kan tijdelijk bos ook fungeren als oogstgebied voor een hernieuwbare grondstof in de vorm van hout.

 

De aanleg van tijdelijk bos valt onder de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN). Deze subsidieregeling kent twee beheerspakketten met betrekking tot bosbouw: snelgroeiend loofbos en snelgroeiend naaldbos. Het gaat hier om tijdelijk uit productie genomen landbouwgrond die door boeren is aangeplant met zogenaamd snelgroeiend hout onder gebruikmaking van de set-aside regeling van het Ministerie van LNV. Bij tijdelijk bos blijft de landbouwbestemming van de grond ongewijzigd en er mag na omvorming weer landbouw bedreven worden. Na 20 - 25 jaar worden de bomen gerooid en krijgt de grond zijn agrarische functie terug. In Noord Nederland is rond 1990 ca. 1500 hectare marginale landbouwgrond op deze wijze uit productie genomen welke op dit moment weer op grote schaal voor landbouwkundig gebruik geschikt gemaakt wordt.  

 

Naast houtsnippers uit tijdelijk bos is veel van de door ons geleverde biomassa afkomstig uit het onderhoud van straat- en laanbomen, het resthout van deze snoeiwerkzaamheden wordt versnipperd en benut in onze mobiele verwarmingsinstallaties.

 

 

knippen van bomen
biomassa